Nu ook IN ASSEN

Fysiotherapie de Molengaard heeft een nieuw product in huis. Het is een preventieprogramma welke gericht is op de basisschool jeugd. In de tijd van de smartphones en de tablets is het van groot belang dat er preventief aandacht is voor een goede houding en goed bewegen.
Er zijn steeds meer kinderen die én onvoldoende bewegen én zich een verkeerde houding aanmeten.

Zit met Pit! is een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5, gericht op het aanleren van een goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen. Het wordt op scholen aangeboden.
Zit met Pit! is spelenderwijs leren met veel interactie. Kinderen ontdekken de werking van hun wervels en spieren. Ze leren de vuistregels voor een goede werkhouding en voldoende bewegen. We leggen de link tussen te lang, te veel of verkeerd zitten en pijnklachten. Ze gaan actief aan de slag met oefeningen, spelletjes en opdrachten, zoals “Laat je spierballen eens zien”. Leuk, leerzaam en effectief.
Het lesprogramma is opgebouwd rond het stripfiguurtje Pietje Pit. Net als veel kinderen vindt Pietje gamen het leukste wat er is, maar dan … krijgt hij pijn. Oei! Samen met Pietje ontdekken de kinderen spelenderwijs wat er mis ging en hoe het beter gaat. Pietje Pit geeft het goede voorbeeld en moedigt de kinderen aan om met hem mee te doen.

Zit met Pit! is niet het enige project dat goed en voldoende bewegen tot speerpunt heeft gemaakt. Ook de overheid stimuleert de samenleving om de huidige trend naar meer zitten (vooral onder de jeugd) te keren. Een voorbeeld hiervan is het Nationaal Programma Preventie. Het NPP wil de gezondheid van burgers bevorderen via een integrale aanpak, georganiseerd vanuit de directe leefomgeving. Scholen en ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en krijgen zo een belangrijke rol toebedeeld. 10 Dit is precies waar Zit met Pit! op inhaakt. Samen keren we het tij!

Met het programma Zit met Pit! doen wij steeds meer recht aan het begrip FYSIO & MORE.