Shockwave kent een aantal toepassingen. Een daarvan wordt hieronder beschreven.

Shockwave therapie bij spasticiteit
Dit stuk geeft een inzicht in een relatief onbekend toepassingsgebied van shockwave therapie (ESWT) in het behandelen van mensen met spasticiteit bij een Upper Motor Neuron Syndrome (zoals CVA, MS en CP). De Molengaard wil een voortrekkersrol spelen bij deze ontwikkeling, gezien de grootte van de beoogde doelgroep binnen de praktijk.

Evidentie
De laatste jaren komt er steeds meer evidentie beschikbaar waaruit blijkt dat ESWT een positief effect heeft op functieniveau (o.a. mobiliteit) en activiteitenniveau (looppatroon en handfunctie) bij deze groep patiënten. Enkele fysiotherapeuten zijn op basis van deze onderzoeken in de eerste lijn gaan experimenteren en de resultaten zijn boven verwachting goed. Inmiddels is het in hun praktijk standard care geworden. Patiënten die reeds op de lijst stonden voor Botuline toxine (Botox) injecties zijn hier weer vanaf gehaald door de goede klinische resultaten.

Veiligheid
De behandeling van spieren middels shockwave therapie is veilig. In de studies is aangegeven dat de behandelingen pijnvrij zijn en dat er geen verdoving nodig is. In de studie van Wang et al. (2017) zijn zelfs 1-jarige kinderen behandeld. Voordat een dergelijke behandeling wordt goedgekeurd voor onderzoek bij kinderen moet het echt veilig zijn.
Voordelen shockwave versus Botuline toxine injecties.
Er zijn verschillende voordelen van shockwave therapie boven Botuline Toxine injecties:
• de spierfunctie blijft intact
• de behandeling is niet pijnlijk
• de behandeling is tot 85% goedkoper
• shockwave behoord tot de reguliere fysiotherapeutische toepassingsmogelijkheden
• de behandeling kan plaatsvinden in de 1ste lijn

Mogelijkheden voor de behandeling bij de Molengaard.
De Molengaard heeft de beschikking over een mobiel shockwave apparaat. Deze kan op verschillende locaties ingezet worden. Een van de fysiotherapeuten (met ervaring in de neuro-revalidatie) is voor de specifieke toepassing geschoold. En de doelgroep is bekend binnen de praktijk.

Externe contacten zijn er inmiddels aangegaan met o.a. Beatrixoord (kinderrevalidatie+kinderfysiotherapie), Scheperziekenhuis (revalidatie+fysiotherapie), Wilhelmina Ziekenhuis (revalidatie+fysiotherapie).