Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling, met problemen van bewegingsvaardigheden, bij verminderde kracht en conditie en bij ademhalingsklachten. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat deels uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. Daarnaast wordt er veel gewerkt aan het verbeteren van kracht/conditie en ademhaling (al dan niet in combinatie met inspanning). Hiervoor heeft de Molengaard goed uitgeruste faciliteiten, o.a. een Beweegcentrum. Hier kunnen in principe alle testen op het gebied van inspanning en kracht gedaan worden. Natuurlijk is er ook de hoofdlocatie, waar alle testen op gebied van de motorische ontwikkeling gedaan kunnen worden.

In Borger heeft de Molengaard een dependance. De mogelijkheden op gebied van de algehele ontwikkeling zijn hier gelijk aan die van Assen. het testen van conditie en kracht is in Assen uitgebreider. Indien uw kind in Borger in behandeling zal er mogelijk gevraagd worden eenmalig naar Assen te gaan voor aanvullend onderzoek.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders, zodat deze hun kind kunnen stimuleren in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog. Maar ook andere denkbare disciplines zijn opgenomen in het uitgebreide netwerk van de Molengaard.

Binnen de praktijk worden ook (kinder-)fysiotherapeuten opgeleid. Dit gebeurt als een stage-periode, waarbij er veel begeleiding is. Er is momenteel 1 stagiaire. Behandelingen kunnen zodoende bijgewoond of uitgevoerd worden door een stagiaire, maar de fysiotherapeut is altijd eindverantwoordelijk.