Wat is fysiotherapie?

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen, op voorschrift van de behandelend arts of op eigen initiatief van de patiënt.

In 2006 is de fysiotherapie vrij toegankelijk geworden.
Er zijn wel verschillen per verzekeraar, maar duidelijk is dat bij acute aandoeningen Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) goed geregeld is.
FysiotherapieBij chronische aandoeningen is nog steeds een verwijzing nodig, omdat de arts dit moet indiceren.
Ook moet bij een aantal verzekeraars een machtiging worden aangevraagd.
De ontwikkelingen zijn goed te volgen op www.fysiotherapie.nl.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten, als bijvoorbeeld pijnklachten, bewegingsbeperkingen en spierzwakte.
Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met ander gewrichten.
Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of na en tijdens ziekte.

Binnen de fysiotherapie zijn er veel specialisaties ontwikkeld.
Daarbij zijn binnen bepaalde deelgebieden van de behandeling of voor bepaalde categoriën patiënten behandelmethoden ontwikkeld aan de hand van steeds vernieuwende inzichten.

Naast de Algemene Fysiotherapie zijn wij gespecialiseerd in diverse richtingen.
Dit zijn, naast de behandeling van volwassenen, de Kinderfysiotherapie en de Manuele Therapie.

U vindt ons ook op: Fysiotherapeuten in Assen