Het EETteamASSEN voorziet in een laagdrempelige, professionele voorziening voor ouders en hun kinderen, die te maken hebben met vragen rondom het eten. Ook kunnen zorgverleners vragen stellen.
Deze vragen worden multidisciplinair besproken. Het EETteamASSEN bestaat uit de volgende disciplines: kinderdiƫtist, GZ-psycholoog orthopedagoog/systeemtherapeut, preverbaal logopedist en kinderfysiotherapeut.

Zie voor meer informatie www.eetteamassen.nl