Onze oude website werd toch wat geel en bladerig. Het mooie was er af en een nieuwe is er nu voor in de plaats.
Deze oogst frisser en moet ook de informatie makkelijker weergeven. En informatie ie er genoeg.