Helaas is het coronavirus met een 2de opmars bezig. Om deze reden zijn de maatregelen in het hele land en dus ook bij ons flink aangescherpt.

Op advies van onze beroepsverenigingen (het KNGF en de NVFK) zijn de volgende regels ingevoerd:

 • Naar aanleiding van de landelijke strengere maatregelen adviseert het KNGF , na overleg met het ministerie van VWS, het gebruik van Persoonlijke Beschermings Middelen (mondmasker en handschoenen) bij alle patiënten vanaf 13 jaar/voorgezet onderwijs). Er wordt bovendien geadviseerd om patiënten te vragen een mondkapje, zoals gebruikelijk in het openbaar vervoer, te dragen tijdens de behandeling.

 • Deze afspraak geldt voor de locaties Assen (Molenstraat/Pottenbakkerstraat) en Borger bij de individuele contacten. Ook in de trainingssituaties zullen de therapeuten een mondkapje dragen, maar dan hoeft degene die traint dit niet te doen. Wel zal zoveel als mogelijk de 1,5m afstand aangehouden worden.

 • Voor de registratie wordt nu een QR code gebruikt. Deze code kunt u met uw telefoon (camera) scannen. Vervolgens moeten de vragen beantwoord worden en de naam/mailadres ingevoerd worden. Deze gegevens worden maximaal 2 weken bewaard om zo nodig bij een Bron en Contact Onderzoek (BCO) gebruikt te kunnen worden. Dit is geheel AVG-proof.

Natuurlijk gelden alle andere regels nog steeds:

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog; 
 • Zeg de afspraak af als er klachten zijn;
 • Kom juist op tijd, zodat er zo weinig mogelijk gebruik gemaakt wordt van de wachtruimte:
 • Koffie en thee is niet beschikbaar voor patiënten;
 • Maak gebruik van de juiste ingang aan de Molenstraat (volwassenen en logopedie via de Molenstraat / kinderen via de Oosterbroekstraat);
 • Volwassen komen alleen / kinderen mogen 1 begeleider meenemen.

Laten we met elkaar de regels aanhouden, dan is de kans dat er besmetting doorgegeven wordt zo klein mogelijk.