EETteamASSEN

Het EETteamASSEN voorziet in een laagdrempelige, professionele voorziening voor ouders en hun kinderen, die te maken hebben met vragen rondom het eten. Ook kunnen zorgverleners vragen stellen. Deze vragen worden multidisciplinair besproken. Het EETteamASSEN bestaat uit de volgende disciplines: ki...

FysioDietistenSpreekuur

Het FysioDiëtistenSpreekuur (FDS) is een spreekuur van een van de kinderfysiotherapeuten van de Molengaard met een van de diëtisten van Diëtistenpraktijk Drenthe. Dit is iedere 3de donderdagmiddag van de maand. Aanmeldingen kunnen verlopen via de eigen behandelaar, maar als er vragen zijn is h...

KinderVoetTeam

Het KinderVoetTeam is ontstaan uit de samenwerking tussen Fysiotherapie de Molengaard en Podotherapie Rosien. Dit team verzorgd iedere eerste woensdagmiddag van de maand een spreekuur aan de Madridstraat. Het doel van dit spreekuur is om kinderen gezamelijk (kinderfysiotherapeut en podotherapeut)...