Er wordt veel over het coronavirus gezegd en geschreven in de media. Toch is het verstandig u ook via deze wijze te informeren hoe wij met de situatie omgaan.

Allereerst volgen wij de adviezen van het RIVM, het NOC*NSF) en het KNGF. Gebruik deze links om daar ook de laatste stand van zaken lezen.

Wij hebben de volgende besluiten genomen:

  • De behandelingen op scholen en dagbesteding worden per direct gestopt t/m 6 april.
  • De behandelingen in groepsverband in het Beweegcentrum en de zwembaden worden gestopt, eveneens t/m 6 april.
  • De  individuele behandelingen aan huis, in het Beweegcentrum, aan de Molenstraat of in Borger gaan uitsluitend door als dit noodzakelijke behandelingen zijn. Dit geldt natuurlijk uitsluitend als er geen risico’s voor de gezondheid zijn.
  • Inmiddels is besloten de behandelingen in het Gezondheidscentrum in Borger tot nader order op te schorten. Wij kunnen daar niet volgens onze strenge normen werken. Er zal individueel afspraken gemaakt worden voor de komende tijd.
  • Voor alle afspraken geldt dat er zo min mogelijk onderling contact is tussen de patiënten. Hiervoor zal 15 minuten tussen 2 afspraken gehanteerd worden en zal er niet slechts 1 behandelend fysiotherapeut per locatie aanwezig zijn.
  • U wordt door uw fysiotherapeut gebeld, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden voor de komende weken. Dus op welke wijze er contact is, bv. via beeldbellen.

Bij de keuzes heeft sterk mee gespeeld dat wij onze meest kwetsbare patiënten en onszelf willen beschermen, maar er ook willen zijn indien dit noodzakelijk is.